< style="height:124px; overflow:hidden; background:none;"> < style=" height:131px; position:fixed; top:0; width:100%;z-index:1000;background:none;" id="head"> < class="top01"> < class="gy2"> 欢迎您光临广州市易百讯科技有限公司! < class="top01_center"> < src="/html/images/2018/top_tel_icon.png" width="18" height="18" alt="电话图标" /> 全国热线:40004-60001 广州:020-82985623 < class="top02" style=" background-color:#fff; "> < class="top02_center"> < class="logo"> < src="/html/images/2018/logo.png" width="180" height="60" alt="广州网站建设" /> <> < class="logo-year">12年 < class="logo-text">专注网站建设行业优质供应商 < class="nav"> < class="solutions_banner" style="background-image:url(/html/html/images/2018/case/news.jpg);"> < src="/html/html/images/2018/case/news.jpg" alt="" /> < class="txts">

新闻动态

将想法与焦点和您一起共享

< class="pose"> < class="gy2"> < src="/html/images/2018/case/solutions_pic1.png" class="s" />当前位置:首页  >  新闻动态  >   < class="case_bg"> < class="news_one"> < class="gy2"> < class="news_one_l"> 最新签约 公司新闻 行业新闻 网站优化 建站知识 竞价托管 上线新闻 < class="news_one_r">
< class="clear"> < class="gy2 anim anim-1"> < class="news_show2"> < class="news_show_l"> < class="new_show_l_top">

易百讯科技2021年元旦放假通知

发表日期:2020-12-31 17:54:00 文章编辑:小易 浏览次数:2269

< class="new_show_l_text">

元旦将至,古人都扫尘过年,愿您也扫去心中一年的风尘,易百讯科技祝各新老客户和同事新的一年里事业顺心顺意,工作顺顺利利,平安幸福;同时也希望在新的一年里易百讯能继续得到大家的关注及支持,并且易百讯也会一如既往地为大家提供更优质的服务。

根据国务院假期规定并结合公司实际情况,现对放假安排如下:

元旦:2021年1月1日(星期五)~2021年1月3日(星期日)三天假期;

< src="/html/ueditor/asp/upload/image/20201231/16094087341636350.png" alt="2021年元旦放假日历图"/>

无论是圣诞还是元旦,愿你旦夕快乐;无论是今朝还是明天,愿你幸福天天;无论是相见还是怀念,愿您祝福不断;无论是国节还是洋节,愿您笑容甜甜;幸福过圣诞,快乐迎元旦。

祝大家节日快乐,阖家幸福安康∞ 

如没特殊注明,文章均为易百讯原创,转载请注明来自  https://www.yibaixun.com/news/3717.html

< class="fenxiang"> 将文章分享到.. < class="news_fx"> < class="bdsharebuttonbox" style="margin:0 auto;"> < class="prenext"> 上一篇下一篇 < class="news_show_r"> < class="news_show_rnews"> < class="new_show_right_top">相关新闻 < class="news_show